Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

Diabelska
Zastanawiam się, jak bardzo moje cechy charakteru nie pozwalają mi zrobić kroku naprzód i utrudniają mi życie.
Reposted frompassionative passionative viapastelina pastelina
Diabelska
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Diabelska
Mogli godzinami leżeć przytuleni, mogli jedynie na siebie patrzeć albo przebywać w tym samym pokoju. Tak, to wystarczyło do szczęścia.
— Katarzyna Michalak
Diabelska
Kobiety są jednak beznadziejnie głupie. Pamiętają pierwszy pocałunek, podczas gdy mężczyzna zapomniał już ostatni.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapastelina pastelina
Diabelska
Niedobrze, gdy człowiek w czymś się zapamięta i żyje tylko przeszłością.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapastelina pastelina
Diabelska
Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue viapastelina pastelina
Diabelska
Strzyg, wiwern, endriag i wilkołaków wkrótce nie będzie już na tym świecie. A skurwysyny będą zawsze
— A. Sapkowski "Czas Pogardy"
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapastelina pastelina
Diabelska
8543 652c 500
Reposted fromNinithelm Ninithelm viamdjg mdjg
Diabelska
I czasem nachodzą mnie myśli, czy już zawsze tak będzie. Czy już zawsze będziemy do siebie milczeć...
— my think
Reposted frompawelq89 pawelq89 viapastelina pastelina

October 21 2014

Diabelska
Myślisz, że miłość jest wtedy, gdy dostajesz bukiet róż i możesz je wąchać? Nie, Miłość jest wtedy, gdy ktoś opowiada ci przez cały dzień o oponach zimowych, a ty słuchasz.

demon—eyes:

demon—eyes:

OKAY GUYS SO I JUST WENT OUT TO BUY GLUE FOR A MEDIA PROJECT I HAVE TO DO AND I SAW THE MOST ADORABLE FUCKING HALLOWEEN SHIRT EVER image

AND THEN I FOLLOWED THE INSTRUCTIONS 

image

STOP REPOSTING THIS 

THIS IS NOT HOW I WANT TO BE REMEMBERED

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaFienrira Fienrira
Diabelska
Diabelska
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viakrewetkowy krewetkowy
Diabelska
“Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą.”
— Agnieszka Holland
Reposted frombeatkazz beatkazz viamdjg mdjg
Diabelska

Najgorszy czas w życiu to czas przeszły niedokonany.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamdjg mdjg
Diabelska
Reposted fromweightless weightless viamdjg mdjg
Diabelska

October 12 2012

Diabelska
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viamdjg mdjg
Diabelska
8956 0372
Reposted fromMeneroth Meneroth viamdjg mdjg
Diabelska
7678 1db6
"We accept the reality of the world with which we are presented"
- Truman Show
Reposted fromdawdler dawdler viamdjg mdjg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl